Beskæftigelse

Du har under afsoningen i Statsfængslet ved Sdr. Omme beskæftigelsespligt.
 
Du kan læse nærmere om dette i lov om fuldbyrdelse af straf §§ 38 – 42 og i beskæftigelsesbekendtgørelsen.
 
På modtagelsesafdelingen vil du nærmere blive vejledt om, hvilke arbejds- og beskæftigelsestilbud, der tilbydes i Sdr. Omme.
 
Du modtager arbejdsdusør for al godkendt beskæftigelse.
 
Arbejdsdusør udbetales onsdage efter arbejdstids ophør og udbetales bagud.
 
Hvis der ikke er overensstemmelse mellem den beregning, du har foretaget i forhold til lønudbetalingen, og det beløb du får udbetalt, skal du rette henvendelse til din arbejdsplads.
 
I forbindelse med indsættelsen kan du få udbetalt et mindre forskud, som svarer til ugelønnen efter normal timetakst.
 
Fra dette forskudsbeløb trækkes dog værdien af eventuelt medbragte madvarer og nydelsesmidler.
 
Du bliver orienteret om arbejdstiden på de enkelte arbejdspladser i forbindelse med mødet på arbejdsformidlingen.
 
Det er dit eget ansvar at møde rettidigt på arbejdspladsen.
 
Det er ikke tilladt at forlade arbejdspladsen uden speciel tilladelse fra personalet på arbejdspladsen.
 
Hvis du har egen virksomhed, kan du undtagelsesvis få tilladelse til at drive din egen virksomhed fra fængslet.
Du opfylder på denne måde beskæftigelsespligten.
 
Du skal her være opmærksom på de regler, der gælder for betaling for ophold i institutionen, hvis du er beskæftiget med eget arbejde.
 
Hvis du ønsker at være beskæftiget med eget arbejde under afsoningen, skal du rette henvendelse til afdelingspersonalet om dette.
 
Det vil herefter blive behandlet på møde, og du vil hurtigst muligt få svar på din ansøgning.
 
Hvis der bliver givet tilladelse til, at du udfører eget arbejde, forventes det, at det kan udfylde hele din arbejdstid, og at det kan udføres indenfor normal arbejdstid, i modsat fald må du påregne, at tilladelsen bliver tilbagekaldt.
 
Hvis du ikke vil påtage dig beskæftigelse – at du arbejdsvægrer – vil du blive anvist ophold på fængslets straf- og isolationsafdeling (EM) i arbejdstiden.