Børne ansvarlige på fængslet

Hver dag er der i gennemsnit 4.500 børn, der har en mor eller far i fængsel.
 
Børn af fængslede har forhøjet risiko for selv at blive kriminelle, og dersuden oplever mange børn savn, skam, ensomhed og mobning i forbindelse med, at deres forældre er fængslet.
 
Derfor gør Kriminalforsorgen meget, for at børnene har gode muligheder for at besøge deres forældre i fængsel eller arresthus, og for at besøgene bliver en god oplevelse for både børn og voksne.
 
Børneansvarlige Som en del af flerårsaftalen blev der i 2013 udpeget børneansvarlige i alle fængsler og arresthuse.
 
De børneansvarliges overordnede opgave er at iværksætte tiltag, som styrker relationen mellem de indsatte og deres børn, og forbedre vilkårene for de børn, som kommer på besøg i fængsler og arresthuse for at besøge deres far eller mor.
 
I Statsfængslet ved Sdr. Omme er det fængselsbetjent Anna-Maria Benkjer og fængselsbetjent Mette Svarrer, der er børneansvarlige.
 
Vi kan blandt andet tilbyde, at far kan indtale godnathistorie til barnet.
 
At Far, evt. sammen med barnet, kan lave en fotobog der viser lidt om, hvordan der ser ud på Statsfængslet ved Sdr. Omme og hvordan hverdagen er.
 
Vi afholder nogle forskellige arrangementer her over året, som vi håber børnene, fædrene og øvrige pårørende vil deltage i, så der også er mulighed for samvær, under andre former end i besøgsrummene.