Hvis du er pårørende er der et par ting du bør vide

Tavshedspligt

Alle ansatte i Kriminalforsorgen har tavshedspligt. Man giver ikke oplysninger om de indsatte videre til de pårørende eller andre, medmindre den indsatte har givet lov til det.

Det betyder også, at Kriminalforsorgen ikke kan fortælle dig, hvor din pårørende er indsat. Det kan de ansatte kun, hvis den indsatte direkte har givet lov til det.

Breve og pakker

Breve og pakker til en indsat bliver normalt åbnet af personalet, mens den indsatte ser på det. Det sker for at sikre, at de ikke indeholder andet end det, der er tilladt at modtage. Somme tider kan et brev blive læst igennem. Et brev kan også tilbageholdes, så den indsatte ikke får det udleveret. I så fald skal afsenderen have brevet tilbage eller have besked om, at modtageren ikke har fået det.

Hvis du vil skrive til fængslets ledelse eller personale, kan du finde post- og mailadresse på adresselisten nederst på siden.

Hjælp til familien

Hvis du har spørgsmål, kan du tale med en socialrådgiver i Kriminalforsorgen. Pårørendelinjen er anonym, så du behøver ikke sige, hvem du er. Telefonnummeret er 70 26 04 06, og der er åbent alle hverdage fra kl. 9.00–15.00 og 19.00–22.00. I weekenderne er rådgivningen åben kl. 12.00–18.00.

Du kan også få hjælp andre steder. Pårørendeforeningen Savn har på deres hjemmeside samlet mange muligheder for støtte til både børn og voksne.

Besøg Savns hjemmeside

 

Støttet af Egmont fonden tilbyder Røde Kors samtalegrupper for børn mellem 8 og 16 år, der har en far eller mor i fængsel. I grupperne kan børnene tale med andre jævnaldrende i samme situation og udveksle erfaringer.

Læs mere om Røde Kors' samtalgrupper for børn af indsatte

Du kan få brug for at hente et par dokumenter f.eks i forbindelse med orlov.