Besøg

Reglerne om afvikling af besøg findes i §§ 51 – 54 i lov om fuldbyrdelse af straf og i bekendtgørelse om besøg til indsatte, der udstår fængselsstraf eller er anbragt i forvaring.

Der henvises desuden til fængslets interne regler.

Fængslets besøgsafsnit er åbent på følgende tider:
Mandag – tirsdag kl. 16.00 – kl. 20.00
Onsdag – fredag kl. 15.00 – kl. 20.00
Lørdag kl. 08.00 – kl. 20.00
Søndag kl. 08.00 – kl. 18.00

Når du bliver indsat til afsoning på fængslet, skal du fortælle, hvem du ønsker at modtage besøg af.

Du skal herefter sende en blanket til dem, du ønsker besøg af.

De skal hver især skrive under på, at fængslet har lov til at undersøge deres forhold i kriminalregistret.

Hvis dine bekendte kan skrive under på blanketten, sender de den tilbage til fængslet, som herefter vil træffe afgørelse om dine bekendte kan godkendes som besøgende.

Hvis dine pårørende bliver godkendt som besøgende, bliver der udstedt en besøgstilladelse, som sendes til dine pårørende. Denne besøgstilladelse skal medbringes til hvert besøg.

Hvis dine pårørende ikke kan godkendes som besøgende på fængslet, vil dine pårørende få skriftlig besked herom.

Ved henvendelse til afdelingspersonalet kan du bestille en besøgstid. Besøget er ikke godkendt, før du får besked tilbage på, at besøgstiden er ledig.

På afdeling C, B og F afvikles besøg på det særlige besøgsafsnit, som ligger ved siden af fængslets butik.

Du skal henvende dig i centralvagten, hvor du får udleveret nøgle til besøgsrummet.

Dine besøgende skal ligeledes henvende sig i centralvagten, hvor de skal fremvise taske og yderbeklædning for personalet.

Når dine besøgende er tjekket, skal I sammen gå over til besøgsafsnittet.

Besøgsafsnittet skal forlades, når besøgstiden er udløbet, og besøgsværelserne skal efterlades i pæn og ryddelig stand.

Det er ikke tilladt at forlade besøgsafsnittet under besøget.

Til besøget må du medbringe mad og andre nydelsesmidler indkøbt i fængselsbutikken, ligesom de besøgende må medbringe mad, dog ingen drikkevarer.

Der er mulighed for at lave kaffe og te på besøgsafsnittet.

Hvis du ønsker at sende nogle af dine genstande med dine besøgende ud, skal du aflevere disse genstande på depotet mindst en hverdag forud for besøget.