Indsatte i Sdr. Omme får adgang til NEM ID

05-01-2015

Nem ID 

I takt med at samfundet bliver mere digitaliseret, bliver kravet til borgerne om adgang til f.eks. E-Boks større.

Derfor har fængslet besluttet at opsætte en PC på hvert afdelingskontor hvor indsatte under overvågning af personalet kan få adgang til de online redskaber om det offentlige stiller krav om.